Inžinerinių tinklų statybos Brastos g., Kaunas

Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas

Lapių sąvartyno nudujinimo sistemos įrengimas

Biodujų surinkimo tinklų montavimas 

Inžinerinių tinklų įrengimas Papilio g. 3, Kaunas

Šilumos punkto ir vandentiekio tinklų montavimas