Mūsų kvalifikacija

Įmonėje įdiegta integruota kokybės, darbuotojų kompetencijos ugdymo, sveikatos ir saugos bei aplinkosaugos vadybos sistema, atitinkanti tarptautinių standartų reikalavimus. Darbuotojai yra atestuoti savo srities specialistai LR teisės aktų nustatyta tvarka. 

Atestatai ir sertifikatai