Apie mus

  UAB “Geovizija” – savo veiklą pradėjo 2007 m. birželio mėnesį, tai patyrusių, atsakingų bei kvalifikuotų specialistų komanda, įvaldžiusi naujausią ir moderniausią techniką ir programinę įrangą, turinti platų partnerių tinklą, pasiruošusi atlikti įvairiausius darbus, bei kiekvienu atveju rasti optimaliausią sprendimą.

Pagrindinė įmonės veikla – inžinerinių tinklų statyba, projektavimas ir geodeziniai matavimai, darbai atliekami visoje Lietuvoje.

 Įmonės vizija – tapti aukščiausios kvalifikacijos, konkurencinga, profesionalia ir lanksčia inžinerinių paslaugų įmone, maksimaliai tenkinančia kliento lūkesčius ir poreikius.

 Įmonės misija – teikti klientui optimalius inžinerinius sprendimus nuo idėjos iki projekto įgyvendinimo.

Įmonės strategija ir ilgametė patirtis leidžia kurti unikalius sprendimus, siekiant visapusės pažangos teikiamų paslaugų srityje, didinant įmonės veiklos efektyvumą.

 Įmonėje vertybėmis siekiama užtikrinti kūrybišką ir geranorišką darbo aplinką, lankstų  požiūrį į darbą, ugdyti pagarbius darbuotojų tarpusavio santykius ir santykius su klientais, užsakovais, kitais asmenimis bei didinti klientų pasitikėjimą įmone.

 Įmonės pagrindiniai tikslai:

  1. Tiksliai suprasti kliento norus ir lūkesčius, bei tiksliai ir kokybiškai juos išpildyti;
  1. Nuolat tobulinti statybos technologijas, diegti saugos ir ekologijos požiūriu pažangias technines naujoves bei darbo metodus;
  1. Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją;
  1. Įtraukti visus įmonės darbuotojus į aplinkosauginę veiklą, ugdant jų asmeninę atsakomybę už švarią aplinką;
 1. Nuolatos gerinti kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos sistemų veiksmingumą, vykdyti aplinkos taršos bei darbuotojų susirgimų ir sužeidimų prevenciją.

Kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika

  • Politika  atitinka bendrovės veiklai taikomus kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos teisinius reikalavimus;
  • Įmonė vykdo aplinkos taršos prevenciją, siekia taupiai ir racionaliai naudoti gamtinius ir energetinius išteklius;
  • Organizacijos kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika prieinama visuomenei, visi darbuotojai ir asmenys dirbantys įmonės pavedimu (suinteresuotos šalys) supažindinti su šia politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis;
  • Politika, įforminta dokumentais, kasmet peržiūrima, kad išliktų aktuali ir nuolat tinkama;
 • Bendrovė savo veikloje vadovaujasi ir nuolat tobulina kokybės vadybos sistemą, aplinkosaugos sistemą, darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo sistemą pagal ISO 9001:2015, ISO 14001:2015  BS OHSAS 18001:2008 standartų reikalavimus.