UAB “Geovizija”

Savo veiklą pradėjome 2007 m. birželio mėnesį, iki šiol sėkmingai dirbdami tapome stipria, patikima ir ekonomiškai stabilia įmone. Per daugiau kaip 10 metų laikotarpį surinktos, profesionalios ir talentingos komandos žinių dėka, UAB “Geovizija” suteikia pilną inžinerinių tinklų statybos, projektavimo ir geodezinių darbų paketą visoje Lietuvoje

Geodesy

Įmonės vizija ir misija

Aukščiausios kvalifikacijos, konkurencinga, profesionali ir lanksti inžinerinių paslaugų įmonė, maksimaliai tenkinanti kliento lūkesčius ir poreikius.

Brain

Įmonės strategija ir vertybės

Ilgametė patirtis leidžia kurti unikalius sprendimus, siekiant visapusės pažangos teikiamų paslaugų srityje, didinant įmonės veiklos efektyvumą.

Sistemingas darbų vykdymas 

Kompleksinės inžinerinės paslaugos

Įmonės pagrindiniai tikslai: 

  • Suprasti kliento norus ir lūkesčius, bei tiksliai ir kokybiškai juos išpildyti;
  • Nuolat tobulinti statybos technologijas, diegti saugos ir ekologijos požiūriu pažangias technines naujoves bei darbo metodus;
  • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją;
  • Įtraukti visus įmonės darbuotojus į aplinkosauginę veiklą,ugdant jų asmeninę atsakomybę už švarią aplinką;
  • Nuolat gerinti kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos sistemų veiksmingumą, vykdyti aplinkos taršos bei darbuotojų susirgimų ir sužeidimų prevenciją.

Kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika

  • Politika  atitinka bendrovės veiklai taikomus kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos teisinius reikalavimus;
  • Įmonė vykdo aplinkos taršos prevenciją, siekia taupiai ir racionaliai naudoti gamtinius ir energetinius išteklius;
  • Organizacijos kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika prieinama visuomenei, visi darbuotojai ir asmenys dirbantys įmonės pavedimu (suinteresuotos šalys) supažindinti su šia politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis;
  • Politika, įforminta dokumentais, kasmet peržiūrima, kad išliktų aktuali ir nuolat tinkama;
  • Bendrovė savo veikloje vadovaujasi ir nuolat tobulina kokybės vadybos sistemą, aplinkosaugos sistemą, darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo sistemą pagal ISO 9001:2015, ISO 14001:2015BS ISO 45001:2018 standartų reikalavimus.