Atnaujintas įmonės atestatas

Siekdami praplėsti įmonės veiklos sritis, bei pasiūlyti užsakovams kompleksinius sprendimus papildėme įmonės atestatą.